Untitled Document
  • Margarana
  • Hari Pahlawan
» Berita Orti Bali
06 Februari 2010 | BP
Lumut-lumut Watulumbang (57)
Maktinin Atma Pedidi
Danghyang Smaranatha peséngan Sang Kawi Wiku sané ngangkén nyurat Kakawin Dharma Shunya. Ring tengahing kakawin punika (pasalin wirama ka-14) Ida ngastuti Atma ring raga. Luih pisan pangastutin Ida, sakadi yukti-yukti tatas Ida boya wantah ring katattwan Atmané, taler ring kasuksman pangrasan atmané. Sapunapi Atma sané baktinin Ida?

Sang Wiku maosang Atma inggih punika “sang saksat pinakesi ning manah aho”, tegesipun, Atma punika yukti sakadi sari-sari manah sané sampun suci. Sarin manah suci punika sané kabaos tutur (‘kesadaran’). Ring tutur punika kocap Atma nyekala. Mawinan ring pangastutin Sang Wiku kawuwus Sanghyang Sakala Atma.

Suksmané, ring manah sané ten suci ten wénten sari-sari. Yén ten wénten sari ring manah, méweh manusané éling ring kasujatian ipuné. Wangdé Sanghyang Atma nyekala ring manusa sakadi punika. Untengnyané, ten sida manusané punika ngrasayang kawéntenan Sanghyang Atma ring sajeroning angga sariran ipun.

Yén durung ngrasayang kawéntenan Atma Sakala punika, doh paran ipun jagi ngrasayang kawéntenan Betara Siwa sané wénten ring sekancan sané niskala, silih sinuggil ring Atma Sakala.

Sira sané sampun molihang pangrasan Atma Sakala ring déwék ipuné, kocap ten méweh makta tur ngenahang raga ring selagan hala muang hayu, utawi selagan suka duka. Suksmané, ipun ten malih kategul olih sané kalih punika.

Réh yakti suka nika sakadi negul, duka nika sakadi ngeret. Mategul-makeret manusané olih suka duka. Suka nika kocap pagaen Rajas. Duka kocap pagaén Tamas. Pamurtian Sanghyang Sakala Atma ring awak kocap mamarisuda Rajas muang Tamah.

Mangastuti ring Sanghyang Sakala Atma kebaosang olih Sang Wiku pateh sakadi mabakti ring ajeng “cokor” Ida Betara Siwa sané maraga shunya. Suksmanyané, ngungsi genah Betara Siwa sané ten kapineh taler nganggé srana sané ten kapineh, inggih punika Atma Sakala. Atma srana sané ten kapineh punika. Yoga wastané margi kadi puniki.

Sembah Ida Sang Wiku ring Sanghyang Sakala Atma kalintang bakti. Ri kala jagra utawi ri kala merem, subaktin Ida pageh, nénten malih jagi mabalik. Derika ring Sanghyang Sakala Atma punika kocap genah patirthan awak muah patirthan jagat.

Bakti punika kocap ten lian wantah paican Ida Betara sané pinih utama. Mawinan bakti punika sané mawali kaaturang ring cokor Ida Betara. Sakadi sekar, Betara sané ngardi sekar, ring ajeng Betara mewali sekar punika kaaturang.

Ring pangubaktin Ida Sang Wiku kocap manah Ida sané suci kaanggén sekar. Yadiastun alit kawéntenan sekar (manah suci) punika, nanging sekar punika setata mekar tur wangi. Mantra wisesa sané kauncarang Ida, kabaos sakadi lingga sané mangadeg ring “sandhi ning tutur”.

Sandhi mateges patemuan. Sandhi ning tutur mateges panunggalan tutur sang sané memuja sareng sang sané kapuja. Tutur matemu santukan sampun patuh. Tutur manunggal santukan ten béda. Mawinan patemuan nika kabaos “ri pamateh nikang tutur!” IBM. Dharma Palguna

[ Kembali ]

 
Balipost.com--Berita Bali Post Online Edisi Cetak